آرشیو برچسب‌ها: چای زعفران

چای زعفران

      هیچ دیدگاهی برای چای زعفران ثبت نشده

حیاط بزرگ مقبره ی خیّام را تصور کن. روی سکوی یک کافه روی یک تخت قدیمی نشسته ای. سبزیِ چمن های حیاط از اندک برف هفته ی پیش هنوز تکه هایی سفید دارند. صاحب مغازه با لهجه ی غلیظ نیشابوری از خاطراتش می گوید. راست می‌گفت که بهترین چای زعفران دنیا را دارد. ۰