آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

پیشنهاد یک تفریح ارزان

      ۲ دیدگاه برای پیشنهاد یک تفریح ارزان

یک روز صبح اگر از خواب بلند شدید و دیدید حوصله‌تان سر رفته و هوا هم بد نیست می‌توانید تفریح پیشنهادی من را تجربه کنید. یک کوله پشتی بردارید. یک دست لباس مناسب فصل و مقداری خوراکی و یک وعده غذای سبک داخل آن بگذارید. برای میان وعده مواد قندی توصیه می‌شود که به راحتی با چند عدد خرما یا… Read more »

چای زعفران

      هیچ دیدگاهی برای چای زعفران ثبت نشده

حیاط بزرگ مقبره ی خیّام را تصور کن. روی سکوی یک کافه روی یک تخت قدیمی نشسته ای. سبزیِ چمن های حیاط از اندک برف هفته ی پیش هنوز تکه هایی سفید دارند. صاحب مغازه با لهجه ی غلیظ نیشابوری از خاطراتش می گوید. راست می‌گفت که بهترین چای زعفران دنیا را دارد. ۰

کیلومتر‌ها جلوتر

اوایل اسفند‌ماهِ امسال پدرم پس از سی سال خون جگر خوردن بازنشسته می‌شود. البته قبل از شروع به کار هیچ‌وقت ننشسته بود که بخواهد دوباره بنشیند. حتی مطمئنم باز هم یک لحظه نخواهد نشست. اما امروز که با او صحبت می‌کردم در جواب سوال من به این‌که برنامه‌ی کاری‌اش برای بعد از بازنشستگی چیست گفت : «معین جان من به… Read more »

ما روشن فکریم!

      ۲ دیدگاه برای ما روشن فکریم!

آیا ما توان پذیرش حرف ها یا رفتار هایی از دیگران که مستقیما در تضاد با ارزش ها و اعتقادات ما قرار می گیرند، داریم؟ شاید در مواجهه ی اولیه با این نوع مسائل همه ی ما انسان های روشنفکر و انتقادپذیری به نظر بیاییم که با سکوت به موقع، اندکی تفکر و سپس پاسخی در شأنِ مخاطب مان او… Read more »